Ekotrust hakda

 • 01

  Iň gowy 5

  Hytaýda iň gowy 5 marka, öl guýma maşynlary üçin ygtybarly üpjün ediji hökmünde baýrak.

 • 02

  2008-nji ýyldan bäri

  2008-nji ýylda döredilen, gözleg we önümçilikde 13+ ýyllyk tejribe.

 • 03

  700 toplum / ýylda

  Zawodyň önümçilik kuwwaty: ýylda 700 set.

 • 04

  Hünär topary

  Toparymyz, guýma maşynda 25+ ýyllyk iş tejribesi bar.

ÖNÜMLER

Habarlar

 • Ölüm guýma dizaýnynyň ähmiýeti.

  Die guýmak köpçülikleýin metal önümlerini we komponentlerini öndürmegiň usulydyr. Galyp dizaýny, prosesiň iň möhüm ädimlerinden biridir, sebäbi ...

 • Kastingiň taryhy.

  Basyş sanjymy bilen öl guýmagyň ilkinji mysallary - agyrlyk güýjüniň guýulmagyndan tapawutlylykda 1800-nji ýyllaryň ortalarynda ýüze çykypdyr. Patent ...

 • Metal guýma önümlerini bilmek.

  Dökümler Döküm, köp sanly önümde alýumin öndürmegiň ýönekeý, arzan we köptaraply usulydyr. Elektrik geçirijileri ýaly zatlar ...

 • Alýumin garyndy önümleriniň amaly meýdanlary.

  • Awtoulag • Alýumin has gowy ulag gurýar. Alýumin awtoulaglarda we täjirçilik ulaglarynda ulanylyşy çaltlaşýar, sebäbi oraza tutýar ...

 • Ölüm guýmagyň artykmaçlyklary.

  Die guýmak, beýleki önümçilik usullaryna garanyňda has giň şekilleri we bölekleri hödürleýän täsirli, tygşytly prosesdir. Bölekler ...

SORAG